onsdag 15. januar 2014

En helt mindre i verden - Jon er død

  • Wikipedia: Max Weber definerte autoritet som makt som anerkjennes som legitim og rettmessig både av makthaverne og de maktesløse.
  • Karismatisk autoritet legitimeres av en persons usedvanlige innsikt og evne til skape lojalitet og lydighet blant de underordna. Slik autoritet finner vi ofte blant profeter eller politikere, som LeninLutherHitler og Walesa.

Og Jon.
Bortsett fra at han ikke satt særlig pris på lydighet, da. Ikke engang enighet, når det kom til stykket. Velbegrunnede innvendinger var bedre. Men aller best var nye og helt uventede innfallsvinkler. Oftest var det han som kom med dem. 

"Tilfeldighetene er våre venner" Et uttrykk som henger like fast i Jon som fargen lilla og elefanter i alle varianter. Uttrykket er Jons kreativitet i et nøtteskall. Carpe diem, kunne han kanskje sagt, men Jons tilfeldigheter dukket opp oftere enn daglig. Jon var kreativitet. Laget av det. Han var oftest milevis foran. Flaks for oss, alle sammen, at han var så god på å dele tankene og idéene. Inspirere til nytenking. Og gi anerkjennelse så vi andre anerkjente egne idéer. Veldig fin fyr!

Jon har selvfølgelig vært viktig for utviklingen av et fagfelt i skjæringspunktet mellom jus og teknologi. Med hans fantasi var de mest utopiske situasjoner virkelige lenge før de var reelle. Og enhver situasjon har et vell av juridiske implikasjoner. Klart det blir ny jus av slikt! Nasjonalt og internasjonalt. Og litteratur. Azur var min bok lenge før jeg støtte på en leiv av en lyseblå papirbunke som het Rettslige kommunikasjonsprosesser. Begge ble lest, om enn ikke med samme entusiasme gjennom hele. 

Jeg er sikker på at forfattere mener at du egentlig var en av dem. At det var forfatter du var! De tar jo feil, men det lett å forstå dem. Du hørte veldig til der du til enhver tid var. Nærheten din. Det direkte blikket. Gjestfriheten. Inkluderingen. Tilstedeværelsen her og nå ... der og da..... 

Du var god på så mye, Jon. Særlig på alt som hadde med deling å gjøre. Men du var ikke så god på å ta imot. 

Jeg savner deg.
Verden er et litt dårligere sted uten deg.

1 kommentar: